บูรณาการ PBL.

ยินดีต้อนรับสู่แผนออนไลน์ แผนบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)

"บุคคลทั่วไป สามารถเข้าดูแผนบูรณาการ PBL ได้ ปีการศึกษา 2557 - 2559 "

แผนการสอนบูรณาการ (Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2564         

PBL | Quarter 1/2564 NEW
PBL | Quarter 2/2564


PBL | Quarter 3/2564


แผนการสอนบูรณาการ (Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2563         

PBL | Quarter 1/2563
PBL | Quarter 2/2563
PBL | Quarter 3/2563


แผนการสอนบูรณาการ (Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2562          

PBL | Quarter 1/2562 
PBL | Quarter 2/2562 


    PBL2 หน่วย: FINE ART (วรรณกรรม)           
    PBL3 หน่วย: กสิกรรม (ข้าว)
    PBL2 หน่วย: Fine Art (วรรณกรรม)
    PBL3 หน่วย: หนึ่งงานหนึ่งล้านแรงบันดาลใจ


PBL | Quarter 3/2562 

แผนการสอนบูรณาการ (Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2561          

PBL | Quarter 1/2561 
PBL | Quarter 2/2561 


    PBL2 หน่วย: หนึ่งบ่อ ก่อหนึ่งหมื่น                 
    PBL3 หน่วย: Code
    PBL2 หน่วย: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ
    PBL3 หน่วย: CodePBL | Quarter 3/2561 

    PBL2 หน่วย: FINE ART (วรรณกรรม)                 
    PBL3 หน่วย: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ
    PBL2 หน่วย: FINE ART (วรรณกรรม)
    PBL3 หน่วย: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ
    PBL3 หน่วย:  กสิกรรม (โปรตีนสะอาดและปลอดภัย) PBL | Quarter 4/2561 

    PBL2 หน่วย: ปัญญาประดิษฐ์ หนังสารคดี 1    
    PBL3 หน่วย: คู่ขนาน กสิกรรม
    PBL2 หน่วย: วิจิตรศิลป์ Arts 2
    PBL3 หน่วย: คู่ขนาน กสิกรรม
    PBL3 หน่วย: คู่ขนาน กสิกรรม  

แผนการสอนบูรณาการ (Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2560          

PBL | Quarter 1/2560
PBL | Quarter 2/2560


    PBL หน่วย 2: หนึ่งบ่อ ก่อหมื่นเมล็ด                  
    PBL หน่วย 3: Independent study
    PBL หน่วย 2: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ/กีฏวิทยา
    PBL หน่วย 3: นักนวัตกร
    PBL หน่วย 2: โปรตีนสะอาดและปลอดภัย 
    PBL หน่วย 3: Application 
                   
PBL | Quarter 3/2560
PBL | Quarter 4/2560


        

แผนการสอนบูรณาการ (Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2559          

PBL | Quarter 1/2559
PBL | Quarter 2/2559             
PBL | Quarter 3/2559
PBL | Quarter 4/2559แผนการสอนบูรณาการ (Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2558          

PBL | Quarter 1/2558
PBL | Quarter 2/2558
PBL | Quarter 3/2558
PBL | Quarter 4/2558


ชั้น อ.1 | หน่วย: ผักชวนชิม
ชั้น อ.2 | หน่วย: กินเป็น อยู่เป็น
ชั้น ป.2 | หน่วย: กล่องของเล่นวิเศษ
ชั้น ป.3 | หน่วย: ร้อยเรื่องลวดลาย
ชั้น ป.4 | หน่วย: ยำแซบคุณผัก
ชั้น ป.5 | หน่วย: เครื่องร่อน
ชั้น ป.6 | หน่วย: หน้ากาก
ชั้น ม.1 | หน่วย: สื่อ!.รู้จริงป่ะ? | ปลูกข้าว 4 เมล็ด
ชั้น ม.2 | หน่วย: พันล้านชีวิตในตัวเรา 
ชั้น ม.3 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้ | การจัดชุดความรู้
  

แผนการสอนบูรณาการ (Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2557          

PBL | Quarter 1/2557
PBL | Quarter 2/2557
PBL | Quarter 3/2557
PBL | Quarter 4/2557แผนการสอนบูรณาการ (Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2556          

PBL | Quarter 1/2556
PBL | Quarter 2/2556PBL | Quarter 3/2556
PBL | Quarter 4/2556

(เฉพาะสมาชิก) คู่มือเขียนแผนออนไลน์                        ชุมชน Professional Learning Community PLC

ผู้ใช้ต้องลงชื่อ เข้าใช้ด้วย E-mail
ลิขสิทธิ์
  Creative Commons License
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ © Lamplaimat Pattana School

การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ www.lpmp.org