น้ำหนัก-ส่วนสูง


                   โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ปีการศึกษา  2562 

ชั้นอนุบาล 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2563 

ชั้นอนุบาล 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2564 NEW

ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3