ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม

 ยินดีต้อนรับสู่แผนออนไลน์ คลิก!เพื่อเลือก แผนบูรณาการ ภาษาไทย


แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม ปีการศึกษา 2564                     
ภาษาไทย | Quarter 1/2564 NEWภาษาไทย | Quarter 2/2564


แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม ปีการศึกษา 2563                     
ภาษาไทย | Quarter 1/2563ภาษาไทย | Quarter 2/2563


แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม ปีการศึกษา 2562                     
ภาษาไทย | Quarter 1/2562
ภาษาไทย | Quarter 2/2562

ป.1 | หน่วย: สระสนุก
ป.2 | หน่วย: นิทานลูกสัตว์
ป.3 | หน่วย: ชาร์ล็อตต์แมงมุมเพื่อนรัก
ป.4 | หน่วย: ฮาจิรอตราบจนสิ้นใจ
ป.6 | หน่วย: ฉลาดเกินหน้าหมาป่า/สภาวะลำบากของหนูเลมมิงจ์
ม.1 | หน่วย: จากเช้าวันหนึ่ง ถึงก่อนโลกาวินาศ
ม.2 | หน่วย: เมืองแห่งหมอก
ม.3 | หน่วย: บาปของนักบุญ

ภาษาไทย | Quarter 4/2562

อ.3 | หน่วย:นิทานสระแสนสนุก
ป.1 | หน่วย: “คุณกบกับคุณคางคก” เล่ม 3-4
ป.2 | หน่วย: สติ๊กเกอร์เด็กไม่ดี
ป.3 | หน่วย: เทวดาที่โหล่
ป.4 | หน่วย:เจค็อปคนทำขนมปัง
ป.6 | หน่วย:การจัดการชุดความรู้
ม.1 | หน่วย: ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน
ม.2 | หน่วย:ซะการีย์ยา อมตยา ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ม.3 | หน่วย:การจัดการชุดความรู้
                        

แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม ปีการศึกษา 2561                      
ภาษาไทย | Quarter 1/2561 ภาษาไทย | Quarter 2/2561 


แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม ปีการศึกษา 2560                      
ภาษาไทย | Quarter 1/2560ภาษาไทย | Quarter 2/2560

ภาษาไทย | Quarter 3/2560ภาษาไทย | Quarter 4/2560


แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม ปีการศึกษา 2559                      
ภาษาไทย | Quarter 1/2559ภาษาไทย | Quarter 2/2559

ภาษาไทย | Quarter 3/2559ภาษาไทย | Quarter 4/2559แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม ปีการศึกษา 2558                      
ภาษาไทย | Quarter 1/2558
ภาษาไทย | Quarter 2/2558

ภาษาไทย | Quarter 3/2558
ภาษาไทย | Quarter 4/2558


แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม ปีการศึกษา 2557                      
ภาษาไทย | Quarter 1/2557
ภาษาไทย | Quarter 2/2557

ภาษาไทย | Quarter 3/2557
ภาษาไทย | Quarter 4/2557


แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม ปีการศึกษา 2556                      

ภาษาไทย | Quarter 1/2556