ภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่แผนออนไลน์ คลิก!เพื่อเลือก แผนบูรณาการ ภาษาอังกฤษ



แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย Application ปีการศึกษา 2564                 

ภาษาอังกฤษ | Quarter 1/2564 NEW 
ภาษาอังกฤษ | Quarter 2/2564

P.2 Topic:
P.3 Topic:
P.4 Topic:
P.5 Topic:
P.6 Topic:
M.2 Topic:
M.3 Topic:

 ภาษาอังกฤษ | Quarter 4/2564


แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย Application ปีการศึกษา 2563                 

ภาษาอังกฤษ | Quarter 1/2563 
ภาษาอังกฤษ | Quarter 2/2563


แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย Application ปีการศึกษา 2562                 

ภาษาอังกฤษ | Quarter 1/2562 
ภาษาอังกฤษ | Quarter 2/2562


แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย Application ปีการศึกษา 2560                  

ภาษาอังกฤษ | Quarter 1/2560
ภาษาอังกฤษ | Quarter 2/2560



ภาษาอังกฤษ | Quarter 3/2560
ภาษาอังกฤษ | Quarter 4/2560



แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย Application ปีการศึกษา 2559                  
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย Application ปีการศึกษา 2558                  

ภาษาอังกฤษ | Quarter 1/2558
ภาษาอังกฤษ | Quarter 2/2558


ภาษาอังกฤษ | Quarter 3/2558
ภาษาอังกฤษ | Quarter 4/2558




แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย Application ปีการศึกษา 2557                  

ภาษาอังกฤษ | Quarter 1/2557
ภาษาอังกฤษ | Quarter 2/2557


ภาษาอังกฤษ | Quarter 3/2557
ภาษาอังกฤษ | Quarter 4/2557

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย Application ปีการศึกษา 2556                  

ภาษาอังกฤษ | Quarter 1/2556